جلسه جبه همکاری عرب و هند

نویسنده: پدم سنگ

مترجم: دی دی سوامی

سومین اجلاس مقامات ارشد همکاری عرب و هند از طریق ویدئو کنفرانس،دائر شد.ریاست این نشست را مشترکا   سانجی باتاچاریا،دبیر کنسولگری ، گذرنامه، و ویزا و امور هند خارج از کشور در وزارت امور خارجه و سفیر محمد ابو الخیر ، دستیار وزیر خارجه و نماینده دائمی مصر در انجمن کشورهای عربی، بهعهده خود داشتند. مقامات ارشد کشورهای عربی و هند و همچنین دبیرخانه عمومی انجمن کشورهای عربی،در این جلسه شرکت ورزیدند.

مقامات ارشد، روابط تاریخی و تمدنی موجود بین جهان عرب و هند را یادآوری کردند و سهم روابط تجاری و کلتوری در نگه داشتن بهم پیوستگی دو طرف ، تأکید کردند.آنهابنیان قوی،امکان بزرگ و چشم انداز دامنه دار عرب و هند و نقشی را که جبه می تواند برای پیشبرد روابط عرب و هند به سمت افق های وسیع داشته باشد،تحسین کردند.

مقامات ارشد در مورد موضوعات ذی علاقه بر سطح منطقه و بین المللی، بحث و مباحثه به عمل آوردند واهمیت تقویت طرق و وسائل های همکاری و هماهنگی بین دو طرف را مورد تأکید قرار دادند.این کار باید به نحوی انجام داده شود که منافع مشترک و صلح و امنیت منطقوی و بین المللی حفظ شود. در این راستا، آنها نیاز حل و فصل سیاسی براساس قطعنامه های مربوط به مشروعیت بین المللی و توافق نامه ها و منابع مربوطه ، به ویژه مسئله فلسطین ، بحران های سوریه ، لیبی و یمن ، مسائل منطقوی  و بحران های خاورمیانه را، تکرار نمودند و بر روی نیاز به همکاری در مبارزه علیه تروریسم و حصول اطمینان از آزادی دریانوردی وامنیت دریایی، مطابق به اصول حقوق بین المللی  را نیز،فشار وارد آوردند.

این مقامات تأکید کردند که شرایط استثنایی و چالش های بی سابقه ای که جهان به دلیل شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹با آن روبرو است ، نیاز به تقویت همکاری های بین المللی و منطقوی برای مقابله با پیامدهای این بیماری همه گیر از جمله در مناطق درگیری و بحران ها، دارد. دو طرف در مورد همکاری در حال جاری بین هند و کشورهای عربی در زمینه های تشخیص و درمان،رویکردهای ملی مربوط به باز یابی اقتصادی پس از کوید،بحث و مباحثه و نظریات، رد و بدل کردند.

طرف عربی به مناسبت انتخاب هند به عنوان عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای یک دوره دو ساله(۲۰۲۱-۲۲)تبریک گفت و در این ضمن اظهار امید واری تداوم نقش محوری هند در صحنه بین المللی ، به ویژه با توجه به مسائل منطقوی و نگرانی ذی علاقه،نمود.

مقامات ارشد همچنین در مورد چگونگی  و روش های افزایش همکاری در چارچوب انجمن همکاری عربی و هند،   از جمله در زمینه های اقتصادی ، تجارت و سرمایه گذاری،انرژی و محیط زیست،کشاورزی وامنیت غذایی، گردشگری و کلتور، توسعه منابع انسانی، آموزش و بهداشت، علوم و فنون و رسانه ها، بحث و مذاکره به عمل آوردند.

روابط اقتصادی بین هند و کشورهای عربی باید افزایش یابد تا کشورهای و هند  با مشارکت استراتژیک و تفاهم دوجانبه در سطح سیاسی، مطابقت داشته باشند. عناصراصلی روابط اقتصادی هند و کشورهای عربی،امنیت انرژی،امنیت غذایی، تبادلات منابع بشری،رشد روابط تجاری و سرمایه گذاری و اتصال قوی، می باشد. روابط بین هند و کشورهای عربی چند جهتی و گسترده است. اما تحلیلگران بور بر آن هستند که پتانسیل بسیار زیادی در میان می باشد.

بقرار وزارت امور خارجه هند ،کشور هند ۵۳ درصد نفت و ۴۱ درصد گاز،از منطقه عرب وارد می کند.هند در بلوک های نفتی در عراق ، سوریه ، لیبی ، امارات متحده عربی، یمن و سودان جنوبی، سهام دارد.نوعیت این مشارکت، فقط از روابط هیدروکربن بین خریدار و فروشنده شروع شده، تابه مشارکت در پروژه های پائن و بالا رود، پروژه های مشترک در تصفیه خانه ها و سازش ذخایراستراتژیک نفت،رسید.

بااشغال هند و منطقه عرب دراصلاحات و تغییرات انتقالی دراقتصاد،درک سیاسی قوی و حسن نیت بین مردم، پتانسیل فوق العاده ای به ارتقا سطح روابط اقتصادی به سطح بالاتری، فراهم می شود.

هر دو طرف در مورد برنامه ریزی هر چه زود تر  فعالیت های مشترک انجمن، از جمله سومین نشست جشنواره کلتوری عرب و هند، سمپوزیوم همکاری عرب و هند در زمینه انرژی،اولین کنفرانس روسای دانشگاه های عرب و هند،دومین سمپوزیوم همکاری عرب و هند در زمینه رسانه و ششمین نشست کنفرانس مشارکت عرب و هند، دومین نشست وزیران انجمن همکاری های عربی و هند توافق نمودند که احتمالاً به زودی در هند و در یک تاریخ مناسب موافقه شده از طرفین، برگزار   شود.