جلسه رؤسه  شورای دولتی اِس سی اُ

نویسنده: دکتر اِم اِس پرتیبها

مترجم : هما ددوال

وزیر امور خارجه هند سشما سوراج برای اشتراک در جلسه ای رؤسه سازمان همکاری شانگهایی برای جر و بحث درباره مسایل منطقوی مثل شبه جزیره کوریایی، شام و افغانستان از دو شنبه پایتخت تاجکستان بازدید نمود. هند بعد از بودن ناظر در سازمان مذکور عضو کامل سازمان همکاری شانگهایی در ۲۰۱۷ گردید. آسیای مرکزی برای هند ناحیه کلیدی است جایکه آن فقدان اتصال فیزیکل دارد تا هم دهلی جدید با علت ریشه های تاریخی ، نیازمندی های انرژی و امنیتی اتصال های خودرا تقویت و استحکام داده است.

سازمان همکاری شانگایی امکاناتی را برای هند برای تعاملی با این منطقه بعنوان یک بلوک و بهبودی روابط اقتصادی و پروژه های ارتباطاتی باز نموده است. این باعث آن خواهد بود که آسیای مرکزی بعنوان یک عامل مثبت در بهبودی مناسبات در افغانستان و بالاخره کمک به دسترسی به این کشور های محدود به خشکی به اقیانوس، به خدمت پرداخته است. وزیر امور خارجه هند با درنظر گرفتن این معقولیت مهم گفت که کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج باید ارتباط و صلح امنیتی را توسعه بدهند ودرعین زمان علیه پروژه هایی اخطار نموده که ممکن است به حاکمیت و تمامیت ارضی لطمه بزنند.

سازمان همکاری شانگایی به موضوعات امنیتی توجه مبذول می کند. این طور مقابله با تروریسم یکی از مهم ترین موضوعات مخصوص با وخامت وضعیت امنیتی درافغانستان شده است. نگرانیهای هند درباره تروریزم بر همه عیان است و تلاشهای گسترده ای به منظوره مبارزه با تروریسم ازجمله دیپلماسی در هردو موسسه بین المللی و منطقه ای بعمل می آیند. سازمان همکاری شانگایی برای هند یک فرصت فوق العاده را برای یافتن راه حل مبارزه با تروریسم با کشورهای منطقه ای فراهم می نماید که تحت تاثیر نگرانیهای مشابهی قرار دارد. همین طور خانم سشماسوراج گفت که کشورهای عضو باید چالشهای جهانی مثل تروریزم را مورد رسیدگی قرار بدهند که یک تهدید بزرگی برای عمران می باشد. او همچنین اظهار داشت که دول منطقه ای باید مسئولیت آن را به ‎عهده بگیرند و بایک دیگر همکاری نمایند.

کشورهای آسیای مرکزی همچنین می خواهند هند را بعنوان یک قدرت متوازن درمنطقه ببینند که درآن  سرگرمی اقتصادی چین آن کشور را برآن داشته تا به سیاست جوی غلبه داشته باشد. هند با چین و روسیه راجع به یک سلسله موضوعات منطقه ای و بین ‎المللی همکاری مفید دارد. علاوه براین سازمان همکاری شانگایی فرصتی را برای هند فراهم می نماید تا منافعش را راجع به موضوعاتی مثل سوریه یا افغانستان حفظ نماید. انرژی و منظرۀ سیاسی بطورقابل ملاحظه ای با اوضاع غیریقینی ناشی از دستگاه رهبری جهانی آمریکایی و تغییراتی درسیاست واشنگتن در رابطه با ایران، سوریه و کشورهای دیگر درخاورمیانه تغییر یافته است. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگایی و ناظرینش که شامل ایران و افغانستان می‎باشند به هند اجازه می دهند تا سیاست خارجی ‌اش را برحسب وضعیت تغیر پذیر جهانی تجدید نماید.

با این همه بعلاوه نگرانی‎های امنیتی چین و آسیای مرکزی برای یک دستورکار اقتصادی بزرگتر در منطقه ازجمله همکاری صنعتی، تجارت زراعتی، ارتباط فزاینده‎ای و تماسهای مردم به‎مردم پافشاری می نمایند. با پافشاری چین برای همکاری منطقه ای نزدیک شرکت هند نه تنها بعنوان قسمتی از تعاملات بلکه منافع ناشی ازآن نیز خیلی مهم می‎باشد. همینطور هند از سران راه آهن اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگایی استقبال نموده است. دهلی‎نو همین ‎طور از ماموریت صلح سازمان همکاری شانگایی که اخیراً درسال ۲۰۱۸میلادی به تکمیل رسیده حمایت نموده بدون هیچ ‎شک وتردید تروریزم یک مرکز توجه هند در دستور کارش در سازمان همکاری شانگایی می باشد.

وقتیکه امکان اِس سی اُ در مورد حدی که به آن هند برای مساعی ضد تروریزم اش بهره مند شده می تواند محدود است ، آن فقط سازمانی است که ملل منطقه را برای مقابله با مساعی امنیتی شامل نگه دارد.