جلسه وزارتی سازمان بمستیک در کاتمندو

 نویسنده: رتن سالدی

مترجم: انظر نجمی

 پانزدهمین جلسه وزراء خارجه سازمان بمستیک بغرض توسعه همکاری منطقوی میان کشورهای لبه خلیج بنگال از آسیای جنوبی و جنوب شرقی در کتمندو  پایتخت نیپال برگزار شد. کشورهای سازمان مذکور عبارتند از بنگلادیش، بوتان، هند ، نیپال سری لنکا ، میانمار و تایلیند. خانم سشماسوراج وزیر امور خارجه هند در این جلسه دوروزه اشتراک ورزید. بعد از برسر قدرت آمدن حکومت شیر بهادر دیوبا از حزب کنگرس نیپال این اولین بازدید عالی رتبه هند از آن کشور بود. حکومت شیر بهادر دویبا بدنبال یک تنظیم تسهیم قدرت در ماه جون سال جاری زمام امور را از رهبر ماؤیستی پشپا کمل دهل معروف به پراچندا اتخاذ نموده بود.

آقای دیوبا صدراعظم نیپال ضمن گشایش جلسه مذکور از ملل بمستیک برای اشتراک محکم تر و همکاری عمیق تر تقاضا نمود تا با چالش ها مواجه با منطقه مقابله شود.موصوف بخاطر هئیت های نمایندگان آورد که  منطقه بمستیک نیز  مانند کدام منطقه دیگر در جهان روبروی جرائم انتقالی ، ترورزم و قاچاقبری مواد مخدره و تجارت غیر قانونی سلاح می باشد. صدراعظم نیپال برای مساعی مشترک در جهت مقابله با این تهدیدات از کشور های عضو خواستاری نمود. این جلسه روی چهارده ساحه مختلف از جمله تجارت ،سرمایه گذاری، انرژی، سیاحت و جهان گردی ، زراعت و کشت کاری ، خاتمه ناداری، مقابله با ترورزم ، محیط و تغییر آب و هوا شور وبحث نمود.قبل از این ،هیجدهمین جلسه  مقامات ارشد از ملل بمستیک ضمن تاکید بر همکاری بزرگتر منطقوی، بر ضرورت بزودی شکل نهایی دادن به توافق نامه ناحیه تجارت آزاد فشار وارد آورد .

وزیر امور خارجه هند در حاشیه جلسه مذکور مذاکرات دو جانبه با زعامت نیپال داشت . این مذاکرات برای هر دو کشور حایز اهمیت بس بزرگ می باشد. این بازدید زمانی رخ داد که دولت دیوبا برای اشتراک احزاب سیاسی ناخوشنود مادیشی ها  در سومین مرحله انتخابات انجمن های محلی در دو ولایت بطوری جدی کوشش می کند. قرار است این انتخابات بروز هیجدهم سپتامبر برگزار شود و تا بیست ویکمین جنوری ۲۰۱۸ وقتی که مدت پارلمان فعلی به پایان می رسد،دول مرکزی و نیز ولایاتی تشکیل شود . ولی مردم که در منطقه ترایی نیپال هم مرز با هند زندگی می کنند چون مادیشی ها ، طبقات نژادی جنجاتی ، تاروها و چند دیگر گروه اقلیتی بر مطالبه  شان روی اصلاحات قانون اساسی و تشکیل مجدد مرز های ولایاتی قبل از تکمیل پروسه انتخابات محلی ، ولایاتی و مرکزی پابرجا می مانند .

 بازدید خانم سوراج بعلتی نیز حایز اهمیت است که این زمانی رخداد که بیجنگ و دهلی جدید بر نقطه اتصال سه رویه دوکلام با بوتان دست و پنجه نرم می کنند. نیپال بطورمساوی نگران است چون این کشور سرحدات باز با هند و چین دارد. این معامله حتی در پارلمان نیپال مطرح شده است. بهر حال ، زعامت کتمندو یک موقف واضح گرفته است که آنکشور  خواهان یک تصفیه مسالمت آمیز مسائل مابین هند و چین می باشد. زود پس از بازدید خانم سوراج از کتمندو یک هئیت عالی رتبه چینی بریاست یکی از چهار معاون صدراعظم آنکشور وانگ یانگ ، در کوششی برای افزایش اشتراک استراتژیک بیجنگ با نیپال درهفته آینده از کتمندو دیدن می کند. چین برای افزودن چنگ خود  در ساحات قبیل تجارت، سرمایه گذاری ، انرژی و اتصال راه آهن و سرک در نیپال کوشش می کند.

 خانم سشماسوراج دوران اقامت در کتمندو با رئیس جمهور نیپال خانم بدیا دیوی بنداری و صدراعظم شیر بهادر دیوبا ملاقات نمود. وزیر موصوف با هر دو رهبر روی طرق تحکیم بیشتر روابط دو جانبه در ساحات چون انکشاف زیر بنا ، انرژی ، اتصال و افزایش همکاری در تولید نیروی برق آبی بحث و بررسی نمود. وی روی بازدید آینده صدراعظم نیپال از هند که بروز بیست وسوم اگست شروع می شود نیز مذاکرات داشت . این اولین بازدید آقای دیوبا منحیث صدراعظم خواهد شد. خانم سشماسوراج با آقای کرشنا بهادر مهارا معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه نیپال نیز مذاکرات دامنه دار داشت .

نظربه اختلافات سیاسی در نیپال، برای دولت دیوبا حصول حمایت دو سوم در پارلمان بخاطر تصویب ترامیم قانون اساسی یک عمل دشوار بنظر می آید. هند از  جانب خود همیشه یارومددگارصلح ، ثبات و انکشاف اجتماعی و اقتصادی نیپال بوده است.