جمو و کشمیر: هشت تروریست در عملیات جداگانه کشته شدند

هشت تروریست در جمو و کشمیر در عملیات های جداگانه در کوپوارا، باراموللا و جمو  بروز پنجشنبه کشته شدند. سه تروریست ناشناس در یک تیراندازی شدید از بین رفته اند، پس از آنکه ارتش یک تلاش عمده نفوذ پذیری را در امتداد خط کنترل در بخش کران در ولسوالی کوپوارا خنثی کرد. منابع ارتش گفتند بدن تروریست های مسلح نزدیک به خط کنترل قرار دارد و عملیات ضد نفوذ هنوز ادامه دارد. در اوایل این روز، دو تروریست پاکستانی جیش محمد در عملیات در ناحیه چکیپورا شیخپورا سوپور در ولسوالی بارامولا کشته شدند. یک سخنگوی پلیس گفت که یکی از تروریست های کشته شده، فرد اصلی انفجارعید سوپور بود که چهار پلیس کشته شدند. در یک حادثه دیگر، دو تروریست توسط پلیس جمو و کشمیر در ولسوالی گاندربل دستگیر شدند.