جهادگران بوکوحرام ۱۲ دهقان را در ناحیه شمال شرقی نیجریه بورنو، به هلاکت رساندند

گروه غیر نظامی ملیشه در نیجریه گفتند که روز گذشته، جهادگران بوکوحرام ۱۲ دهقان را به دلیل کار در زمینه های خود در ناحیه شمال شرقی نیجریه بورنو، به هلاکت رساندند. باباکورا کلو، رهبر ملیشه گفت، تا کنون، ما ۱۲ جسد مرده را از حوزه ها و بوته های نزدیک پیدا کرده ایم. آنها در دو کامیون آمدند و به کشاورزان با ماچهتی در خارج از کله، یک روستای دور افتاده در ۱۷ کیلومتری خارج از میادوجوری حمله کردند. مشخص نیست که کدامیک از جناح های بوکوحرام پشت سر این حمله بودند.