حزب بی جی پی و کنگریس کمپین برای انتخابات مجلس ایالتی در چاتیتسگره را افزایش داده اند

حزب بی جی پی و کنگریس کمپین برای انتخابات مجلس ایالتی در چاتیتسگره را افزایش داده اند. صدراعظم ناریندرا مودی و رییس ملی حزب کنگریس راهل گاندی، روز گذشته چندین گردهمایی  را در این ایالت برگزار کردند. صدراعظم ناریندرا مودی در یک نشست انتخاباتی در جگدلپور گفت که دولت وی متعهد به توسعه چاتیتسگره است. آقای مودی گفت که دولت او در تمام طول روز کار می کند تا پیشرفت سریع تر ایالت را تضمین کند و معتقد به توسعه همه جانبه می باشد. رییس ملی حزب کنگریس در خطاب به یک گردهمایی انتخابات در کنکر، از اقدام دولت برای سلب ارزش پول، انتقاد کرد.