حمله انتحاری داتا دربار

نویسنده: زینب اختر

مترجم : هما ددوال

حمله مهلک بر زیارتگاه معروف صوفی بنام داتا دربار در لاهور در دومین روز ماه مقدس رمضان که ده نفر را هلاک و بیش از ۲۵ نفر را زخمی کرد یک بار دیگر یاد داشت ننگ می باشد که پاکستان هنوز به گروپ های تروریستی پناه می دهد که اکنون شروع به ویران کردن خود آن کشور نموده اند. بمب انتحاری بطور ظاهر نیروی امنیتی عالی را اهدافی نمود که مسئولیت پاسبانی زیارتگاه مذکور به عهده داشت طوریکه جریان عقیدت مندان دوران ماه رمضان افزایش می یابد.

 این برای اولین مرتبه نبود که زیارتگاه صوفی توسط تروریست ها در پاکستان اهدافی شد. بسیاری از زیارتگاه ها مثل لال شاه باز قلندر در سهوان، بابا فرید در پاک پتن و عبدالله شاه غازی در کراچی در سابق هم مورد حمله قرار شدند. نوعیت صوفیان این زیارتگاه ها آنها را هدف آسان گروپ های تروریستی ساخته است که این صوفی ها را بدت گزار درک می کنند. سازمان های تروریستی در پاکستان مثل پاکستان طالبان، لشکر جهانگوی و حزب الاحرار که گروپ متفق طالبان محلی است مسئولیت برای تازه ترین بمبارد مانی داتا دربار را بدوش گرفتند که همه آنها صوفیان را برای بودن مشرکین متهم می سازند و لذا بسوی درگاه های صوفی نفرت شدید دارند و زیارت آنها را منحیث کفر می بینند.

داتا دربار بزرگترین زیارتگاه صوفیانه در آسیای جنوبی است و عرص سالانه اش دوران پایان سال برای سه روز طول می کشد که دوران آن عقیدتمندان از تمام قسمت های پاکستان از هر دوی طبقات شعیه و سنی برای اشتراک در آن گردهم آینده. باید اینجا تذکر شود که بعلت نماد و پیراوان گسترده آن داتا دربار توسط مردم دارایی نفوذ و قدرت در پاکستان بشمول سیاست مداران مورد زیارت قرار می شود. نواز شریف که بر ضمانت برای هفته بیرون بود فقط دو روز پیش از حمله مذکور از داتا دربار زیارت نمود. بسیاری از تجزیه کنندگان در پاکستان این بازدید را منحیث پیام بازگشت حزب پاکستان مسلم لیگ گروپ نواز می بینند. در چنین منظره امنیت زیارتگاه مذکور برای کشور حیاطی می گردد. پرسونال امنیتی و پاسبانان نظم و قانون منحیث سمبول های کشور دیده می شوند و لذا هدف عمده می گردند.

اهدافی نمودن پاسبانان نظم و قانون و امنیت در زیارت گاه معروف صوفیانه اهمیت زیاد دارد. بمبارمانی های انتحاری به دولت پاکستان اشاره می کند که تروریست ها هنوز زنده اند و آنها متداوماً زیارتگاه های صوفی را اهدافی خواهند نمود که برای نوعیت عبادتگزاری خودش تبلیغ می کنند. بعلاوه، زیارتگاه داتا دربار برای میزبانی فستیوال های رنگارنگ میوزیک و رقس هم معروف است جایکه عقیدتمندان از چنین فستیوال ها لذت می برند که توسط بشتر گروپ های سختگیر منحیث غیر اسلامی دیده می شود.

بعلاوه، این اولین مرتبه نبود که داتا دربار مورد حمله قرار شد. در سال ۲۰۱۰ آن مواجع یکی از مهلکترین حملات دوگانه انتحاری شد که در آن بیش از ۵۰ زائر هلاک و دو صد دیگر زخمی شدند.

آن واقعاً باید منبع نگرانی بزرگ برای پاکستان باشد که گروپ های تروریستی جوانان آن کشور را منحیث بمب های انتحاری برای حملات بر زیارتگاه ها استعمال می کنند. مقامات ولایتی افشا نموده اند که حمله ور انتحاری این وقت یک بچه ۱۵ سالگی بود. این اشاره می کند که گروپ های سختگیر فعال اند و نشان سوال بر ادعا های استراتژی ضد ترور پاکستان اقامه  می کند که آن گروپ تروریستی حزب الاحرار را کاملاً از بین برده است.

باید درک شود که از دو سال گذشته هیچ حمله عمده تروریستی در ولایت پنجاب پاکستان وجود نداشت. حمله بر داتا دربار یک یاد داشت محکم به دولت عمران خان می باشد که گروپ های سختگیر راه های باز گشت دارند و فعال هستند.