حکم اعدام ۱۹ تن از متهمان جرایم مواد مخدر توسط سریلانکا

 قرار است  سریلانکا مجازات مرگ به  ۱۹ تن از متهمان درمورد جرایم جدی مواد مخدر را  اجرا نماید.  سخنگوی کابینه و وزیر راجیتا سینارتنه، روز گذشته در کولمبو گفت که تصدیق کابینه برای اجرای مجازات مرگ و میر مجرمان مربوط به جرایم مواد مخدر واصل شده است. وی گفت: ماتری پالا  سیری سینا، رئیس جمهور، برای به ا جرا در آوردن مجازات اعدام، مدارک را  امضا خواهد نمود . اگرچه مجازات اعدام در قانون سریلانکا است، اما این کشور اعدام کشی را  از سال ۱۹۷۶ متوقف نموده  و زندانیان محکوم به مجازات مرگ زندگی در  زندان بسر می برند.