خطابیۀ رئیس جمهور هند در آستانۀ سالروز آزادی ۲۰۱۶

رئیس جمهور هند پرنب موکرجی بمناسبت هفتادمین روز آزادی هند از “راشتراپتی بهاون” یا کاخ ریاست جمهوری هند، دهلی جدید به ملت خطاب نمود.

president-pranab-mukherjee-address-to-the-nation-e1471183307574