خطاب رئیس جمهور هند آقای رام نات کووند به ملت درست پیش از هفتاد و سومین روز استقلال هند

مترجم: حفیظ الدین

هم شهریان عزیز!

۱. من درست پیش از هفتاد و سومین روز استقلال ما تبریکات را به شما تقدیم می کنم. این یک روز شاد و عاطفی برای همه اطفال ما در هند – خواه در کشور خواه خارج از کشور می باشد. ما مبارزین جنگ آزادی و انقلابیون بی شمار را با سپاس گزاری یاد می آوریم که برای آزادی ما از حکومت استعماری مبارزه و سعی کردند و قربانی های قهرمانانه را انجام دادند.

۲. ما ۷۲ سال را بحیث یک ملت در یک وقت خیلی خاص تکمیل می کنیم. چند هفته بعد بتاریخ دوم ماه اکتوبر، ما از یک صد و پنجاهمین سالروز تولد پدر ملت ما، مهاتما گاندی، نور هدایت تلاش موفقانه ما جهت آزاد ساختن ملت ما و تلاش مداوم ما برای پاک نمودن جامعه ما از تمام بی انصافی ها تجلیل خواهیم کرد.

۳. هند معاصر خیلی مختلف از آن هند می باشد که در آن مهاتما گاندی زندگی و کار کرد. باز هم گاندی جی خیلی مربوط می ماند. وی در حمایتش از پایداری، حسّاسیت زیست محیطی و زندگی کردن در هم آهنگی با طبیعت، چالش های فشار آور زمان ما را پیش بینی کرد. وقتیکه ما پروگرام رفاهی برای هم شهریان و فامیل های محروم ما را طرح ریزی می کنیم، وقتیکه ما برای استفاده از نیروی خورشید بعنوان انرژی قابل تجدید سعی می کنیم ما فلسفه گاندی را عملی می کنیم.

۴. امسال پانصد و پنجاهمین سالروز تولد یکی از بزرگترین، خردمندترین و با نفوذ ترین هندیان همه زمان، گرونانک دیو جی است. وی بانی مذهب سیک بود. اما احترامی که از آن او برخوردار می شود ماورای برادران و خواهران فقط سیک ما می رود. آن به ملیون ها نفر دیگر در هند و سراسر جهان تمدید می شود. بهترین آرزو های من به آنها در این موقع مقدس.

هم شهریان!

۵. نسل ممتازی که ما را به آزادی رهبری کرد استقلال را  از لحاظ انتقال قدرت سیاسی تلقی نکرد. آنها آنرا یک سنگ زیر پا در یک روند طویل تر و بزرگتر ملت سازی و جوشکاری ملی تصور کردند. هدف شان بهتر کردن زندگی هر فرد، هر فامیل و بطور مجموعی جامعه بود.

۶. در این زمینه، من اعتماد دارم که تغیرات اخیراً انجام شده در جمو – کشمیر و لداخ خیلی سودمند به آن مناطق خواهند بود. آنها مردم را به دسترسی و برخوردار شدن از همان حقوق، همان امتیازات و همان تسهیلات قادر خواهند کرد. که هم شهریان شان در کشور باقی مانده دارند. اینها شامل قوانین و ماده های ترقی خواهانه و مساوات طلبانه مربوط به حق تعلیم و تربیه، دسترسی به اطلاعات عمومی بوسیله حق اطلاعات، اختصاص چوکی ها در آموزش و پرورش و استخدام و دیگر تسهیلات برای جوامع بطور سنتی محروم و انصاف برای دختران ما از طریق خاتمه دادن به اعمال نا برابر مانند طلاق سه گانه فوری اند.

۷. در اوایل این تابستان، مردم هند در هفدهمین انتخاب عمومی،  بزرگترین تمرین دموکراتیک در تاریخ بشر اشتراک نمودند. برای این، من باید به رای دهندگان ما تبریک گویم. ایشان در تعداد های بزرگ به مراکز رایگیری آمدند و با جنب و جوش زیاد، حق انتخاباتی و مسئولیت انتخاباتی شان را اظهار کردند.

۸. هر انتخاب نشانگر یک آغاز نوین است. هر انتخاب تجدید امید و خوش بینی هند – یک امید و خوش بینی است که می گویم به آنچه ما بتاریخ پانزدهم ماه اگست سال ۱۹۴۷ تجربه کردیم می توان مقایسه کرد. حالا این وظیفه همه ما، هر کس در هند می باشد که با هم کار کنیم و ملت محبوب ما را به بلندی های نوین ببریم.

۹. در این رابطه، من با در نظر گرفتن این شادمان هستم که اجلاس اخیراً به پایان رسیده پارلمان شاهد نشست های طولانی و حاصل خیز هر دو لوک سبا و راجیا سبا شد. چندین لایحه مهم در یک روحیه متقابل و بحث و مباحثه سازنده تصویب شدند. من اعتماد دارم که این فقط یک نشانگر آنچه می باشد که سر نوشت پنج سال آینده است. من نیز اصرار می کنم که این کلتور باید به تمام مجالس مقننه ما نفوذ کند.

۱۰. این چرا مهم است؟ این مهم است نه فقط به این دلیل که مردم منتخب باید  مطابق به اعتماد گذاشته شده به آنها توسط انتخاب کنندگان باشند بلکه به این دلیل نیز مهم است که ملت سازی، یک روند مداوم که استقلال یک مرحله برجسته آن بود نیاز به این دارد که هر موسسه و هر شخص ذیعلاقه در کنار یکدیگر در هم آهنگی و در همدمی کار کند. ملت سازی، سرانجام، درباره ایجاد کردن آن مشارکت مطلوب میان رای دهندگان و نمایندگان شان، میان شهروندان و حکومت شان و میان جامعه مدنی و کشور می باشد.

۱۱. کشور و حکومت اینجا یک نقش مهم بعنوان یک تسهیل کننده و یک فعال کننده دارند. لذا این برای موسسات کلیدی ما و پالیسی سازان مهم است که پیامی را مورد مطالعه و قدردانی قرار دهند که توسط شهروندان فرستاده می شود و علاقمند و متوجه افکار و آرزو های مردم ما شوند. بحیث رئیس جمهور هند، این حق ویژه من است که به سراسر کشور ما، به ایالات و مناطق مختلف ما سفر کنم و با هندیان هم وطن تمام شعبه های زندگی دیدار کنم. هندیان در ذوق ها و عادات شان خیلی مختلف شده می توانند اما هندیان رویا های یکسان دارند. قبل از سال ۱۹۴۷، رویا ها برای یک هند آزاد بودند. امروز رویا ها برای انکشاف تسریع شده، برای حکومت داری موثر و شفاف و در عین حال برای یک جای پای کوچکتر حکومت در زندگی های روز مره ما اند.

۱۲. بر آوردن این رویا ها ضروریست. مطالعه ای فرمان مردم آرزو های شان را واضح خواهد کرد و در حالی که حکومت بطور اجتناب ناپذیر نقش خود برای ایفا کردن دارد من استدلال خواهم کرد که فرصت و توانایی بزرگتر در هنر، استعداد، نو آوری، قوه ابتکار و کار آفرینی ۳. ۱ بیلیون شهروند هندی قرار دارد. این خواص  نوین نیستند. آنها هند را فعال نگهداشته اند و تمدن ما را هزاران سال پرورده اند. در تاریخ طولانی ما، بارها بوده است که مردم ما دچار سختی ها و چالش ها شدند. حتی در این مواقع نیز جامعه ما  انعطاف پذیر ثابت شد. فامیل های عادی ما  جرأت غیر عادی را نشان دادند و بسیاری افراد قدرت برای باز ماندن و موفق بودن یافتند. امروز با در نظر داشت یک محیط تسهیل کننده و قادر کننده تهیه شده توسط حکومت، ما فقط آنرا تصور کرده می توانیم که مردم ما حاصل کرده می توانند.

۱۳. حکومت می تواند زیر بنای مالی را در شکل یک سیستم بانک داری شفاف و جامع، یک سیستم مالیاتی آن لاین دوستانه  و دسترسی آسان تر به سرمایه برای موسسان مشروع شرکت ها بنا کند.  حکومت می تواند زیر بنای فیزیکی در شکل خانه ها برای بی نوا ترین افراد و فراهمی انرژی، توالت ها و آب در هر خانه  بنا کند. حکومت می تواند زیر بنای نهادی را برای اداره کردن سیل ها و مصائب در بعضی قسمت های کشور و کم یابی آب در دیگر قسمت ها  بنا  کند. حکومت می تواند زیر بنای اتصالی در شکل شاهرای وسیع تر و بهتر و قطار های محفوظ تر و سریعتر راه آهن، میدان های هوایی در قسمت های داخلی کشور ما و بندر هایی که سواحل ما را نشان می دهند بنا کند و دسترسی داده های عمومی را نزدیک کند که شهروندان عادی را برای استفاده کردن از هند دیجیتال اجازه دهد.

۱۴. حکومت می تواند زیر بنای اجتماعی را در شکل یک برنامه جامع مراقبت های بهداشتی و تسهیلات و ماده ها برای بکار گماری هم شهریان معیوب ما بنا کند. حکومت می تواند زیر بنای قانونی را از طریق وضع نمودن قوانینی که برابری جنسی را پیش ببرند و از طریق برداشتن قوانین از کار افتاده جهت آسانتر ساختن زندگی برای مردم ما بنا کند.

۱۵. معهذا آنچه برای جامعه و برای شهروندان مهمتر است استفاده کردن و پروردن این زیر بنا برای نفع خود شان و فامیل های شان و برای نفع جامعه و همه ما می باشد.

۱۶. مثلاً سرک های روستایی و اتصال بهتر فقط در آن صورت پر معنی اند که کشاورزان آنها را برای رسیدن به بازار های بزرگتر و کسب نمودن  قیم بهتر برای محصول شان استفاده کنند، اصلاحات مالی و مقررات برای کاسبی فقط در آن صورت پر معنی اند که موسسان شرکت های ما – چه شرکت های کوچک نوین چه کارخانه داران بزرگ – این ها را برای بنا کردن شرکت های درستکار و خیال آفرین و ایجاد کردن کارهای دوامدار استعمال کنند. فراهمی عمومی توالت ها و آب خانگی فقط در آن صورت پر معنی اند که آنها زنان هند را مقتدر سازند، وقار شان را افزایند و یک کار گشا برای آنها  جهت وارد شدن در جهان و بر آوردن آرزو های شان گردند. ایشان می توانند آرزو های شان را که بخواهند بعنوان مادران و خانه سازان و بعنوان پیشه وران و افراد با سرنوشت خود شان بر آورند.

۱۷. عزیز داشتن و حفظ کردن چنان زیر بنا – زیر بنایی که از هر یک  از ما، مردم هند تعلق داشته باشد بدست آوردن یک جنبه دیگر آزادی با دشواری حاصل شده ما است. هندیان با حس مسئولیت نسبت به شهر چنان تسهیلات و چنان زیر بنا را  مورد احترام و مالکیت قرار می دهند و وقتی که آنها این را انجام می دهند آنها همان روحیه و عزم را نشان می دهند که مردان و زنان دلیر قوای مسلح، قوای نیمه نظامی و پلیس ما نشان می دهند. خواه شما ملت ما را در مرز ها حفظ کنید خواه شما از دستی قبل از آن  که سنگ را بر یک قطار گذرنده یا کدام دارایی دولتی دیگر اندازد جلوگیری کنید مانند آن، بخاطر آن یا شاید در خشم – تا اندازه ای یک خزانه شریک را نگهداری می کنید. این فقط یک امر اطاعت کردن از قوانین نیست. این یک امر جواب دادن به یک وجدان درونی است.

هم شهریان!

۱۸. تاکنون من درباره این صحبت کرده ام که کشور و جامعه، حکومت و شهروند چطور باید یکدیگر را ببینند و با یکدیگر همکاری نمایند. میل خواهم داشت که متوجه این شوم که ما هندیان چطور باید یکدیگر را ببینند – چطور ما باید همان توقعات از هم شهریان و احترام برای آنها داشته باشیم که ما از آنها توقع خواهیم داشت که از ما و برای ما داشته باشند. از میان هزار سال و از میان قرن ها هند بندرت یک جامعه داوری بوده است بلکه آن یک اصل راحت طلبانه سازمان دهنده با فلسفه زندگی کنید و برای زندگی کردن اجازه دهید داشته است. ما هویت یکدیگر را خوه آن متولد  از منطقه، زبان یا عقیده باشد خواه آن متولد از غیاب عقیده باشد احترام می کنیم. تاریخ و سرنوشت هند، میراث و آینده هند عملی هم زیستی و مصالحه، عملی اصلاح  و آشتی و عملی توسعه دادن قلوب ما و پذیرفتن افکار دیگران اند.

۱۹. این روحیه همکاری آنچه می باشد که ما به تلاش های دیپلوماتیک نیز می آوریم وقتی که ما تجربه ها و قدرت های ما را با کشور های شریک در هر قاره بخوشی تسهیم می کنیم. در وطن و خارج از وطن، در سخن داخلی و در سیاست خارجی، بیایید همیشه از سحر و یکتایی هند آگاهی داشته باشیم.

۲۰. ما یک کشور جوان، جامعه ای هستیم که توسط جوانان ما تعریف و شکل داده می شود. انرژی های جوان ما در چندین جهت – در یک جستجو برای فضیلت از ورزش تا علوم، از دانش تا مهارت های نرم بکار برده می شوند. این دلگرم کننده است. باز هم بزرگترین پیشکش که ما به جوانان ما و نسل های آینده ما داده می توانیم تشویق نمودن و رسمی کردن یک کلتور کنجکاوی – بویژه در اطاق درس می باشد. بیایید به اطفال ما  گوش دهیم زیرا که بوسیله آنها، آتیه به ما نجوا می کند.

۲۱. من اینرا با اعتماد و اعتقاد می گویم که هند استعدادش برای گوش دادن به ضعیف ترین صدا را هرگز از دست نخواهد داد، آن آرمان های باستانی اش را هرگز نادیده نخواهد گرفت، آن حس اش  برای انصاف و حس اش برای ماجرا را فراموش نخواهد کرد. ما هندیان مردمی هستیم که جرأت اکتشاف نمودن ماه و مریخ دارند. بعلاوه، ما مردمی هستیم که برای ایجاد کردن یک زیستگاه دوست داشتنی برای سه از هر چهار ببر وحشی بر سیاره ما پافشاری می کنند زیرا که همدلی کردن با طبیعت و با همه موجودات زنده مشخصه هندی است.

۲۲. بیش از یک صد سال قبل، شاعر الهام بخش سبرامانیا بارتی این صدا به نهضت آزادی ما و اهداف گسترده اش داد:

مــا هر دو کتــاب مقدس و علــوم را یـاد خـواهیم گـــرفت

ما هر دو آسمان ها و اقیانوس ها را اکتشاف خواهیم کرد

مــــــا اســـــــرار مــــاه را حـــــــل خــــواهــــــیــم کـــــرد

و مــا ســرک هــای مــا را بــا جــاروب تمیز خواهیم کــرد

هم شهریان!

۲۳. خدا کند آن آرمان ها، آن انگیزش برای یاد گرفتن و گوش دادن و بودن بهتر، آن کنجکاوی و آن برادری همیشه با ما باشد. خدا کند آن همیشه ما را و همیشه هند را خوش بخت کند.

۲۴. با آن، من یکبار دیگر بهترین آرزو ها برای شما و فامیل های شما را درست پیش از روز استقلال اظهار می کنم.

تشکر

جی هند