خطاب صدراعظم هند با شنوگان آل اندیا رادیو در باره پروگرام آینده من کی بات

نریندرا مودی صدراعظم هند بروز سی م ماه جاری با شنوندگان آل اندیا رادیو در قسمت آینده برنامه ” من کی بات ” صحبت خواهد نمود. این برنامه روی تمام شبکه های آل اندیا رادیو و دور درشن به نشر خواهد رسید. این ۳۱ م قسمت پروگرام ماهانه رادیو باشد. این پروگرام روی چینل های یوتوپ دفتر صدراعظم، وزارت اطلاعات و نشرات و دی.دی نیوز نیز پخش خواهد شد.