خط لوله نفت هند و نپال : اولین در آسیای جنوبی گشایش یافت

نویسنده: راتن سالدی

 مترجم: هما ددوال

 هند و نپال در مناسبات دو جانبه شان یک سنگ میل دیگر را اخذ نمودند وقتیکه صدر اعظمان هر دو کشور مشترکاً  اولین خط لوله اقلام نفت فرا مرزی آسیای جنوبی را از موتی هاری در بیهار تا املیک گنج در نپال بوسیله کنفرانس ویدیوی گشایش دادند. خط لوله ۶۹ کلو متر طولانی که ۳۲.۷ کلو متر برطرف هند و ۳۷.۲ کلو متر درطرف نپال را فرا می گیرد صلاحیت تدارک متداوم دو میلیون تُن اقلام نفت پاک به مردم نپال سالانه دارد.

ضمن توصیف نمودن این منحیث سمبول مناسبات نزدیک دوجانبه بین هند و نپال، صدراعظم نریندر مودی گفت که پروژه خط لوله موتی هاری املیک گنج به تشویق امنیت انرژی در ناحیه و کاهش قیم انتقالی کمک خواهد کرد. او با اطمینان درک نمود که تبادلات مکرر بر عالی ترین سطح سیاسی اجندای نگاه به جلو برای توسعه مشارکت هند و نپال تعیین نموده است. ضمن گشایش نمودن پروژه مذکور از دهلی جدید، صدراعظم مودی اظهار اعتماد نمود که مناسبات دو جانبه بین دو کشور متداوماً سکتور های مختلف دوجانبه را مضافاً توسعه و استحکام خواهد داد و تعهد هند برای همکاری نمودن ملت همالیای در مساعی انکشافی اش را تکرار نمود.

در خطاب اش به موقع مذکور در کاتماندو صدراعظم نپال کِ پی شرما اولی پروژه خط لوله مذکور را منحیث یکی از بهترین مثال های اتصال در مورد تجارت، انتقال و زیربنات توصیف نمود او گفت با حمایت یافته از تعهد سیاسی محکم، هند و نپال نظریات هماننده انکشاف، خوشبختی و خوشحالی مردم شان دارند و هر دوی آن تعهد محکم برای ایفا نمودن آن دارند. در صورت راحت بزرگ به مردم نپال آقای اولی کاهش دو روپیه فی لیتر در قیمت نفت و دیزل در نپال را اعلان کرد . او گفت که تدارکات نفت بوسیله خط لوله از هند به نپال نه فقط قیمت را کاهش داد بلکه آلودگی هوا ایجاد شده تانکر های حمل و نقل اقلام نفت را هم کاهش خواهد داد.

نپال کل نیازمندی اقلام نفت اش را از هند از سال ۱۹۷۳ وارد می کند و برای حمل و نقل اقلام نفت از تانکر های نفت استفاده می برد. سکتور دولتی، کارپراسیون نفت هند، آژانس اختیاری برای تدارکاتی از پالایشگاه براونی  و ذخیره راكسول در بیهار قرار داد با کارپراسیون نفت نپال را در سال ۲۰۱۷ برای ادامه تدارکات نفت تا ۵ سال آینده تا سال ۲۰۲۲ تجدید نموده بود.

 پروژه خط لوله موتی هاری املیک گنج که اولین مرتبه در ۱۹۹۶ پیشنهاد شده بود برای چندین سال مسدود ماند آن بعد از بازدید صدراعظم نریندر مودی از نپال در سال ۲۰۱۴سرعت یافت. قراردادی برای بعهده گرفتن پروژه مذکور بین شرکتهای عمده نفت سکتور دولتی دو کشور، شرکت کارپراسیون نفت هند و کارپراسیون نفت نپال در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ امضا شد. سنگ بنیاد برای پروژه مذکور توسط صدراعظمان دو کشور، آقای مودی و آقای اولی از حیدر آباد هاؤس در دهلی جدید دوران مسافرت آقای اولی به دهلی جدید در ماه اپریل سال گذشته  بوسیله ریموت کنترل بنا یافت.

پروژه مذکور هدف داشت که در سی ماه بتکمیل خواهد رسید. ولی بعلت مساعی متداوم خسته نپذیر مقامات هر دو طرف هدف مذکور در  تقریباً مدت نیمه اش تکمیل رسانیده شد که سابقه پیروزی سرعی برای کدام پروژه هندی در نپال بود. این در از بین بردن دلیل مکرر علیه پروژه های حمایت یافته   هند در نپال کمک کرده است که تحمیل این پروژه ها تاخیر می شود. دو کشور اکنون مکرراً جلسه های سطح عالی برای بررسی پروژه های جاری اجرا می کند. فقط در ماه گذشته جلسه کمیسیون مشترک هند و نپال در ریاست وزرای خارجی دو کشور در کاتماندو اجرا شد که از مناسبات دو جانبه شان بررسی نمود ، نواحی جدید همکاری را شناخت و از پیشرفت تحمیل پروژه های جاری بررسی نمود. هر دوی صدراعظم درباره پیشرفت مناسبات دو جانبه شان اظهار اطمینان نمودند. آقای اولی برای تعمیر ۵۰۰۰۰ خانه برای مردم متاثره زلزله ۲۰۱۵ در نپال از هند  سپاس گزاری نمود.