درایالات متحده یک تفنگدار شروع به تیراندازی بر یک میکده در کلیفورنیا نموده حداقل سیزده نفر بشمول یک افسر پولیس را کشته است

در ایالات متحده یک تفنگدار شروع به تیراندازی بر یک میکده در کلیفورنیا نموده حداقل سیزده نفر بشمول یک افسر پولیس را کشته است. تیراندازی در ساعت حدود بیست و سه و بیست دقیقه وقت محلی در بوردرلائین بار وگریل در تهاؤسیند اوکس در کلیفورنیا در شمال غرب لاس انجلیس شروع شد. پولیس گفتند که می دانند که دست کم ده نفر مجروح شده اند. مامورین گفتند که شخص مظنون درون مرده یافته شد و هنوز شناخته نشده است. پولیس گفتند که ایشان یک طپانچه را درون میکده یافتند. آنها باور می کنند که شخص مظنون خودکشی  کرده باشد اما اینرا تایید نکرده اند. اقلاً دو صد نفر بقرار راپور درون بار در لائین بار وگریل هنگام حمله بودند. یک شب موسیقی روستایی دانشکده ای در جریان بود وقتیکه شخص مظنون بظاهر در لباس سیاه وارد میکده شد وشروع به تیراندازی نمود.