دربارۀ ما

بخش خدمات خارجی – در مورد ما

نقش بازی شده توسط نشرات خارجی به عنوان یک وسیله از پالیسی خارجی و دیپلماسی عامه ضرورت به ارایه جزیات ندارد. مردم به عنوان یک چاره از حافظت تصویر و نقط نظر شان در خارج از کشور به نشرات بین اللملی اهمیت ویژه میدهند. به سبب ارتباط مستعمراتی اش با انکلستان نشرات تقریبا همزمان در انکلستان و هند آغاز گردید.

به طور مشابه و عنقریبا بعد ازاینکه بی بی سی اولین نشرات زبان خارجی اش را در عربی در سال ۱۹۳۸ آغاز کرد. آل اندیا رادیو در اول ماه اکتوبر سال ۱۹۳۹ صرفا به حیث یک وسیله برای تبلیغات به متحدان در جریان جنگ جهانی دوم به خدمات زبان پشتو وارد حوزه نشرات خارجی گردید. تا اینکه با رادیو بیلتظکریج جرمنی در منطقه روبرور و تلاش های توسط بی بی سی در این قسمت جهان را مکمل نماید. در آغاز استقلال بخش خدمات خارجی یک نمادی جدید را به عنوان یک صدا ملت در حال ظهور و یک معدنیت قدیم یک وسیله برای دیپلماسی و همچنان تشکیلات موثر تبلیغات در زمان بحران های مختلف انجام داده است.

از آن به بعد بخش خدمات خارجی ال اندیا رادیو یک ارتباط حیاتی میان هند و متاباقی جهان بوده است و به ویژه همرای آن کشورهایکه مفاد هند به سبب شهرواندان هند که در آن کشور های زندگی میکنند می باشد. هندی هایکه خانه هایشان را در جستجو زندگی بهتر دهه های قبل ترک کرده بودند امروز در هر گوشه از جهان زندگی می نمایند و مشتاق این است که بدانند کشور شان برای آنها چی نگهداشته است. به طور طبعی بخش نشرات خارجی از طریق برنامه های گوناگون نقطه نظر هندی ها را وری موضوعات ملی و اهمیت بین اللملی  نشان میدهد.

بخش خدمات خارجی ال اندیا رادیو در میان شبکه های رادیو خارجی جهان هر دو در ارسال و ظرفیت پوشش درحدودی صد کشور در ۲۷ زبان در مقام بلند قرارر دارد.

زبانهایکه در آن ال اندیا رادیو به شنوندگان خارجی اش میرسد انگلیسی، روسی، عربی، فارسی، تبتی، چینی، تایلندی، برمهای، باشا اندونزوی هستند. خدمات در هندی، بنگلاه، تامیل، تلوگو، مالایایی، کاناد، گجراتی برای شهرواندان هندی در خارجی از کشور اند وآنهایکه در اردو، پنجابی، سندی، سرائیگی، سینهالی، نیپالی برای شنوندگان در نیمه قاره هند و همسایگی نزدیک ساخته شده است.

بخش خدمات خارجی یک طرح مخلوط را تعقیب می نماید که شامل سرخط خبرها، تبصره ها حوادث اخیر و برسی مطبوعاتی هند اند که در کنار اخبار جاری روز، برنامه های مجلات روی ورزش و ادبیات، بحث و گفتگو روی اجتماعی اقتصادی، سیاسی،  تاریخی، موضاعات فرهنگی وعلمی، ویژگی ها در فعالیت های توسعه، برنامه ها و سازمان های مهم، موسقی قدیمی، مردمی و جدید از مناطقه متنوع هند یک بخش عمده از محصول مجموع برنامه ها را تشکیل میدهند.

موضوعات اساسی تمام برنامه ها در بخش خدمات خارجی ارایه واقیعت هند به عنوان یک سکولر، دیموکرات و جمهوری که به طور تابان در حال جلو در کار ترقی سریع اقتصادی، ضنعتی و تکنالوژی مصروف می باشد است که حقیقت از بزرکترین منابع بشری تخنگی هند و دستاورد های اش  و تعادل میحط زیست را در امتداد یک روش ساده و آسان قرار میدهد.

بخش دری آل اندیا رادیو از سال ۱۹۶۵ آغاز گردیده است که در کنار کار حرفه ای خبر رسانی گزیده از موسیقی های هندی را نیز پخش می کند.  بخش دری آل اندیا رادیو تلاش می کند که اخبار و اطلاعات را به صورت بی طرفانه در اختیار مخاطبان دری زبان افغانستان قرار می دهد.

بخش دری آل اندیا رادیو به ریاست محمد انظر نجمی،  خانم هما ددوال مترجم ارشد این بخش و آقای محمد آصف جاه، آقای حفیظ الدین سابق کارمند دایمی این بخش، داکتر دی. دی سوامی، دکتر خانم شهناز آرا، آقای نوید جعفری از هند و آقای بهرالله صافی از افغانستان به عنوان همکاران غیر دایمی این بخش اجرایی وظیفه می نمایند.

***

بخش دری آل اندیا رادیو قسمت اول برنامه خود را به ساعت هشت نیم صبح به وقت هند که برابراست با ساعت هفت نیم افغانستان و قسمت دوم خود را به ساعت شش چهل و پنج دقیقه عصر به وقت هند که برابر است با ساعت پنج چهل پنج دقیقه عصر افغانستان بخش می کند. برنامه صبح گاهی بخش دری آل اندیا رادیو در فریکوینسی های ۷۳۵۰/ ۹۹۱۰ و ۱۱۷۳۵کیلو هرز و برنامه شامگاهی در فریکوینسی های  ۹۹۱۰ و ۱۱۵۶۰ کیلو هرز نشر می شوند.

***