درسری لنکا اختلافات میان رئیس جمهور و صدراعظم روی آینده حکومت وحدت ملی

در سری لنکا اختلافات میان رئیس جمهور مایتری پالا سری سینا و صدراعظم رانیل ویکرم سنگهی روی آینده حکومت وحدت ملی آشکار شده اند. رئیس  جمهور بقرار راپور از صدراعظم خواسته است که با قبول کردن مسئولیت برای  نتایج خراب حزب متحد ملی اش ( یو اِن پی ) که حکومت وحدت را رهبری می کند مستعفی شود. دفتر رئیس جمهور این بیانیه را نیز صادر کرد که هیچ توافق با یو اِن پی روی فعالیت های سیاسی حکومت و یا روی تشکیل  دادن ائتلاف در هیئت های حکومت محلی که هیچ حزب اکثریت واضح ندارد بدست نیامده است. ضمناً قسمتی اعضای پارلمانی یو اِن پی پلان می کند که حکومت خودشان را با جداشدن از حزب آزادی سری لنکا ( اِس اِل اِف پی )  که توسط رئیس جهور رهبری می شود تشکیل دهند. در پارلمان ۲۲۵ عضوی ، یو اِن پی ۱۰۴ عضو دارد. معهذا اِس اِل اِف پی با ۹۵ عضو میان رئیس  جمهور و رئیس  جمهور اسبق مهندا راجپکشی که اتحاد شان برنده چوکی های اکثریتی در انتخابات هیئت محلی برگزار  شده بروز شنبه گردیده بود تقسیم شده است