در آی پی اِل تیم های کولکاته نائت رایدرز و سن رایزرس حیدرآباد در دومین مسابقه واجد شرایط کننده برای دور آینده امروز در کولکاته مقابله خواهند کرد

در تورنمنت بازی کرکت آی پی اِل تیم های کولکاته نائت رایدرز و سن رایزرس حیدرآباد در دومین مسابقه واجد شرایط کننده برای دور آینده امروز در کولکاته مقابله خواهند کرد. این مسابقه درساعت هفت بعداز ظهر شروع خواهد شد. برندگان این مسابقه در مسابقه نهایی تورنمنت مذکور بروز یکشنبه درممبئ با تیم چنایی سوپر کنگس مقابله خواهند کرد