در آی پی اِل کرکت، رویل چلنجر بنکلور با ۱۰ دوش کلکته نایت رایدرس شکست داد

در آی پی اِل کرکت، رویل چلنجر بنگلور، کلکته نایت رایدرس را با ۱۰ دوش شب گذشته در ایدین گاردن در کلکته شکست داد. با آغاز بت، تیم بنگلور در ۲۰ اور تعین شده ۲۱۳ را برای ۴ در برابر کلکته تعین کرد. دومین برد رویل چلنجر بنگلور برای این تیم امید زنده ماندن در این تورنمت را داد در حالیکه کلکته نایت رایدرس پنجمین بازی خود را نیز در تورنمت از دست داد. در بازی های امروز، راجستان رویل با ممبی اندینس در ساعت ۴ بعد از ظهر در جیپور بازی خواهد کرد در حالیکه دهلی کپتلس با کینکس ایلفن پنجاب در ساعت ۸ شام در دهلی بازی خواهند کرد.