در اثر انفجار نیرومند ۱۸ نفر بشمول بیش از دوازده نفر ملکی در شام کشته شدند

در شام انفجار نیرومند دیروز ۱۸ نفر را بشمول بیش از دوازده نفر ملکی را در ناحیه ادلیب شمالی تحت تسلط جهادی ها کشت. بقرار انجمن نظارتی شام برای حقوق بشر ساختمان دارای اقلاً چهار طبقه به علت انفجار سقوط کرد که ناحیه کنترل شده متفقین القاعده اسبق شام می باشد.