در اثر سه انفجار در نزدیکی سرویس دورتموند مسابقات فوتبال بتعویق افتاد

در آلمان ، یکی از مسابقات ربع نهایی تورنامنت بازی فوتبال قهرمانان لیگ مابین یورشیا دورتموند و موناکو دیروز وقتی بتعویق انداخته شد که سه انفجار در نزدیکی  سرویس دورتموند رخداد. مقامات پلیس تائید نمودند که سرویس تیم فتبال دورتموند خراب شد و به اثر سه انفجار در نزدیکی آن وسیله نقله در راه به مسابقه محلی قهرمانان لیگ یک مسافر زخمی شد