در افغانستان ، حداقل ۲۸ نفر بشمول ده سرباز دیروز در سه حمله تروریستی جداگانه کشته  و ۳۹ نفر مجروح شدند

در افغانستان ، حداقل ۲۸ نفر بشمول ده سرباز دیروز در سه حمله تروریستی جداگانه کشته ، و ۳۹ نفر مجروح شدند. دراولین حمله طالبان در ایالت شمالی کُندوز ، ده سرباز افغانی کشته و پنج دیگر زخمی شدند. در یک حمله دیگر در ایالت شرقی غزنی، شش نفر کشته و سه نفر مجروح شدند وقتیکه یک بمب کنارجاده کارگذاشته شده توسط طالبان به یک اتوبوس اصابت نمود. سخنگوی والی ایالتی گفت که زنان و اطفال نیز بین مردگان بودند. در سومین حمله روز ، یک مهاجم انتحاری خودش را بیرون یک وزارتخانه دولتی درکابل منفجر نموده دست کم ۱۲ نفر را کشته ۳۱ تن را مجروح نمود. گروه دولت اسلامی مدعئ مسئولیت برای بمب گزاری انتحاری شده است