در افغانستان ، دست کم ۱۳ نفر پرسنل امنیتی در یک حمله طالبان در ایالت شرقی غزنی دیروز کشته شدند

در افغانستان ، دست کم ۱۳ نفر پرسنل امنیتی در یک حمله طالبان در ایالت شرقی غزنی دیروز کشته شدند. عارف نوری ، نطاق برای والی ایالتی در غزنی گفت که هدف یک نقطه بازرسی تازه تاسیس شده مشترک ارتش و پلیس افغان در ایالت بود. وی اظهار داشت که هفت سرباز و شش پلیس در حمله مذکور کشته شدند. وی گفت که شش شورشی نیز کشته و بیش از ده تن دیگر در مبارزه سه ساعته مجروح شدند.