در افغانستان ، یک قوماندان ارشد طالبان طی حملات هوایی در ایالات متحده آمریکا هلاک شد

در افغانستان ، یک قوماندان ارشد طالبان طی حملات هوایی در ایالات متحده آمریکا کشته شده است. عبدالمنان سخنگوی رسمی اظهار داشت که وی مسؤل طالبان در ولایت جنوبی هلمند بود که بدلیل جراحات دوران حملات هوایی شام گذشته در گذشت.مرگ منان توسط طالبان نیز تایید شد. در یک بیانیه مرگش را بعنوان ضرر بزرگ برای گروه توصیف شده است ولی سوگند خورده اند که این امر عملیات ارتشی شان را تحت تاثر نه خواهد گذاشت.نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افعانی گفت که منان رهبر ارشد جنگجویان در افغانستان جنوبی بود و درگشتش یک صدمه بزرگ برای طالبان می باشد.