در  افغانستان حداقل ۱۵ جنگجو و ۲ سرباز طی درگیری ها مابین طرفین در ولایت هرات کشته شدند

در  افغانستان، حداقل ۱۵ جنگجو و دو سرباز طی درگیری ها مابین طرفین در ولایت هرات کشته شدند. یک مامور رسمی دیروز گفت که درگیری های مذکور در اثر تهاجم روی نقاط بازرسی امنیتی در ولسوالی دور درست چشت شریف روز دو شنبه اتفاق افتادند. قبل از این، وزارت دفاع افغانستان گفت که قوای امنیتی ۱۵ علمیات تصفیه و ۱۵عملیات مخصوص طی ۲۴ ساعت گذشته در این ولایت بعمل آورده اند. وزارت گفت که قوای هوایی افغانی ۴۳ پرواز و ۸ حمله هوایی جنگجویان انجام داده اند. تیم خنثی سازی نظامی ۶۸ مین زمینی را در قسمت های مختلف ولایات پیدا وتخریب کردند