در افغانستان در اثر دو حمله جداگانه طالبان هفت پرسونل پولیس کشته شدند

در افغانستان در اثر دو حمله جداگانه طالبان هفت پرسونل پولیس کشته شدند. ولی احمد ساریح سخنگوی پولیس در جنوب ولایت نیمروز گفت که طالبان در نقط بازرسی در روز سه شنبه چهار پرسونل پولیس کشته و دو نفر دیگر را زخمی کردند. وی گفت چهار تروریست کشته و شش تا دیگر در حمله مسلحانه زخمی شدند. در یک حمله مشابه دیگر در جنوب قندهار در روز سه شنبه طالبان سه پرسونل پولیس کشته و شش تا دیگر را زخمی نمودند. طالبان حمله را به عهده گرفتند.