در افغانستان در یک حمله انتخاری در کابل ۱۱ تن کشته و ۲۵ زخمی شدند

در افغانستان ، یک حمله آور انتحاری دیروز در کابل در یک مجمع پولیس و تظاهر کنندگان خود را منفجر کرده و ۱۱ تن را کشته و ۲۵ را زخمی بجا گذاشت. سخنگوی وزارت صحت گفت که ۱۱ جسد همراه با ۲۵ مجروح به شفاء خانه برده شده است. وی افزود که امکان است که این تعداد افزایش یابد. هیچ کس برای مسؤلیت جهت این حمله  ادعا نکرده است.