در بدمینتون، کیدمبی سریکانات و سمیر ورما در برابر یکدیگر این شب قرار خواهند گرفت

در بدمینتون، کیدمبی سریکانات و سمیر ورما در برابر یکدیگر برای یک محل در نیمه نهایی تورنمنت دانمارک در اودنز این شب قرار خواهند گرفت. سکانات، سمیر، سینا نووال و دو نفر دیگر از بازیکنان هند دیروز به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرده اند.