در ترکیه، رئیس جمهور رجب طیب اردغان دیروز برای دوره دوم اش بحیث رئیس کشور با مراسم تحلیف روی کار آورده شد

در ترکیه، رئیس جمهور رجب طیب اردغان دیروز برای دوره دوم اش بحیث رئیس کشور با مراسم تحلیف روی کار آورده شد. اردغان که ترکیه را در پانزده سال حکومت با اجازه دادن یک نقش بزرگتر اسلام در زندگی عمومی و بالا بردن مقام بین المللی اش تغییر داده است در پارلمان برای یک دوره پنج ساله بعداز پیروزی اش در انتخاب ماه جون سوگند خورد. اردغان با چالش های فوری ناشی از یک اقتصاد غیر متوازن اما با سرعت روبه  افزیش و تنش های پالیسی خارجی میان غرب و ترکیه، یک عضو ناتو روبرو خواهد شد.