در جامو و کشمیر تن در اثر یک حادثه سرویس کشتند   

  

در ولایت جامو و کشمیر، در شاهراه ملی جامو در ولسوالی رام بان، ۱۶ زایر امرنات کشته و ۱۶ زخمی گردیده شده اند. پس از آن که سرویسی  که در آن آنها سفر می کنند، از سرک لغزید و در یک گوگرد افتاد. یک مامور ارشد پولیس به آل اندیا رادیو گفت که ۱۹ بوسیله طیاره به شفاء خانه های جامو فرستاده شده اند در حالیکه ۱۱ در شفاء خانه سرنگر بسری شده اند. نریندرا مودی صدراعظم روی این ضرر جانی در حادثه مذکور ابراز افسوس نموده است و کمک مالی دو لاک اعلان کرده است