در جام جهانی هاکی مردان استرالیا انگلستان را با ۰-۳ شکست داد

در جام جهانی هاکی مردان در استادیوم کالینگا در ببنیشور قهرمانان دفاعی دو مرتبه استرالیا با ۰-۳ انگلستان را شکست داد.استرالیا روز جمعه در آخرین مسابقه پول خود با چین بازی خواهد کرد درحالیکه انگلستان دربرابر همسایه خود ایرلند روبرو خواهد شد.در مسابقه دوم، ایرلند و چین ۱-۱ برابر شد.