در حملات هوایی روسیه روی یک قریۀ متصرفه داعش در سوریه، ۲۴ تن کشته شد

حملات هوایی روسیه روی یک قریۀ تحت تصرف گروه دولت اسلامی در سوریه شرقی، ۲۴ تن را گشته بجا گذاشتند.نظارت سوریه برای حقوق بشر گفت که یورش های بمبارانی روی روستای آلجيرزي بر کناره شرقی رود فرات را تکان داده است که سرتاسر ولایت ديرالزور منقطع می کند. این نهاد نظارتی اساس بریتانیایی گفت که ۱۰ طفل و ۴ زن میان کشتگان وجود دارند. نظارت مذکور گفت که دولت اسلامی که سواحل ولایت دیرالزور برای کنترل بکار می برد، از سرتاسر اخراج داده شده است ولی هشت فی صد منطقه غنی نفت باقی مانده است.