در درجه بندی بانک جهانی هند ششمین بزرگترین اقتصاد گردید

وزیر تحارت و صنایع سوریش پربو گفته است که هند بر راه گردیدن اقتصاد مبلغ پنج ترلیون دالر در چند سال آینده و مبلغ ده ترلیون دالر در تقریباً از ۱۶ سال تحت رهبریت صدراعظم نریندرا مودی گام زن است. او گفت که بقرار بررسی بانک جهانی برای سال ۲۰۱۷ هند ششمین بزرگترین اقتصاد جهان گردیده است.که نتیجه بسیاری اصلاحات ساختاری ، سکتوری ، اجتماعی و اقتصادی می باشد. وی گفت که مردم در آینده نزدیک نتایج بیشتری را مشاهده خواند کرد.