در عربستان سعودی، وزارت داخلی گفت که ۳۷ شهروند سعودی به دار کشیده شدند

در عربستان سعودی، وزارت داخلی گفت که ۳۷ شهروند سعودی به دار کشیده شدند که توسط محکمه آنها را برای فعالیت های تروریستی مقصر دانسته بود. این مجازات در مناطق ریاض،مکه،مدینه،ولایت شرقی،قاسم و عاسر بعمل آورده شد.در بیانیه وزارت داخلی آورده شد که آنها برای اخذ کردن تروریزم و دیدگاه افراطی و تشکیل دسته های تروریستی به خاطر بی ثبات کردن امنیت و تحریک دادن اختلافات فرقه ای اعدام شدند.مجرمین برای مورد حمله قرار دادن مراکز اصلی نیروهای امنیتی و کشتن یک تعداد افراد امنیتی نیز مقصر دانسته شدند.اعدام مذکور بعد از روزی صورت گرفت وقتی که گروه دولت اسلامی گفت که وی در پشت حمله روز یکشنبه به ساختمان امنیتی سعودی واقع در شهر ضلفی وجود داشت.