در مالدیو انتخابات رئیس جمهور بتاریخ ۲۳ سپتامبر برگزار می شوند

در کشور مالدیو انتخابات رئیس جمهور آینده بتاریخ ۲۳ سپتامبر برگزار خواهند شد. عبد الله یامین برای انتخاب مجدد جستجو می کند درحالیکه حریفان عمده اش آیا در زندان اند یا در حال تبعید قرار دارند.کمیسیون انتخابات کشور اعلان نمود که روند نامزدگی برای انتخابات با وعده این که این انتخابات بطور شفاف و منصفانه برگزار خواهند شد، از ۱۵ الی ۲۵ ماه جولایی شروع شود