در مالزی، انور ابراهیم انتخابات را برای انتخاب یک کرسی مجلس با پیروزی تکان دهنده به دست آورد

در مالزی، انور ابراهیم انتخابات را برای انتخاب یک کرسی مجلس با پیروزی تکان دهنده به دست آورد. انور به عنوان جانشین مهاتیر تعیین شده است. انور نمی توانست در انتخابات به دلیل اعتقادات قانونی شرکت کند. اتهاماتی که وی ادعا می کرد از لحاظ سیاسی انگیزه ای بود. کمیسیون انتخابات اعلام کرد انور ۳۱۰۱۶رای برای کرسی پارلمانی در شهر ساحلی بندر دیکسون دریافت کرده و شش نامزد دیگر را نیز شکست داده است.