در مسابقه جام جهانی فیفا در مسکو، کروشیا با فرانسه در روز یکشنبه مقابله خواهد داشت

در مسابقه جام جهانی فیفا در مسکو، کروشیا با فرانسه در روز یکشنبه مقابله خواهد داشت . در دومین مسابقه نیمه نهای دیروز کروشیا انگلستان را با ۲-۱ شکست داد. فرانسه بلجیم را در اولین مسابقه نیمه نهایی در روز سه شنبه شکست داده بود.