در مکزیک در دوران تیراندازی چهار نفر کشته شدند و ۹ تن زخمی گردیدند

در مکزیک در دوران تیراندازی در ناحیه پایتخت گاریبالدی پلازا چهار نفر کشته شدند و ۹ تن زخمی گردیدند. مامور شهر ماکزیک  دیروز گفت که میان مجروحین یک تن خارجی وجود دارد. پولیس گفت که مرد مسلح به محل عبور سرک واقع در گاریبالدی پلازا آتش گشود. این محل یک نقطه جالب برای سیاحین می باشد. مرد تفنگداری از محل رویداد بوسیله موتر سائیکل فرار کرد.