در نیجریه، در حمله بکو حرام به یک اردوگاه نظامی در شمال کشور ۲۲ تن کشته شدند

در کشور نیجریه، در حمله اخیر بکو حرام به یک اردوگاه نظامی واقع در شمال کشور ۲۲ تن کشته شدند.منابع نظامی به آژانس خبری اِی.اِف.پی گفتند که جهادی های مسلح سوار لاری ها پایگاه را تکان دادند و اسلاح و گاری ها را مورد غارت گری قرار دادند.منابع نظامی گفتند که ۱۷ عساکر کشته شدند و ۱۴ تن دیگر در این حمله زخمی شدند. در مدت کمتر از یک ماه، این سومین تهاجم به سه اردوگاه مختلف می باشد