در نیپال، رای دهی برای دومین و آخرین مرحله پارلیمان و انتخابات ولایتی در حال جریان است

در نیپال، رای دهی برای دومین و آخرین مرحله پارلیمان و انتخابات ولایتی در حال جریان است. در این مرحله رای دهی برای ۱۲۸ حوزه مجلس نمایندگان و ۲۵۶ اسامبله ولایتی در ۴۵ ولسوالی صورت خواهد گرفت.بیش از ۴۴۸۰ کاندید در این آخرین مرحله بخت آزمایی می کنند.بیش ۱۵۳۴۰ مرکز رای گیری برای بیش از ۲۲ لک رای دهندگان تاسیس شده اند.رای گیری تا ساعت ۵ عصر امروز ادامه خواهد یافت. خبرنگار ما در کاتماندو راپور می رساند که ترتیبات گسترده امنیتی برای انتخابات درست، عادلانه و مصالمت آمیز انجام داده شده اند.

مرز هند و نیپال بسته کرده شده است و پرسونل های امنیت از هر دو کشور مشترکاً در مناطق سرحدی گشت زنی می کنند. خانم بیدیا دیوی بانداری رئیس جمهور آنکشور و شیر بهادر دوبا از مردم نیپال برای اشتراک با شور و شوق در انتخابات درخواست کرد.