در ولایت گجرات به اثر باران شدید ۹ تن جان از دست دادند

حداقل نه تن زندگانی شان از دست دادند طوری که باران شدید در قسمت های مختلف ولایت گجرات در دو روز گذشته صورت گرفت. وزیر درآمد ولایتی گفت که قوای واکنش به فاجعه ملی و قوای هوایی بیش از ۴۰۰ تن را نجات داده است. زندگانی عادی مناطق ساوراشتا و کج مختل شده و هزارن نفر متاثر شده اند.