در کرکت آی پی اِل ، دهلی کاپیتالز دیشب کنگز الیون پنجاب را با پنج وکت در ستادیوم فیروز شاه کوتله دردهلی شکست داد

در کرکت آی پی اِل ، دهلی کاپیتالز دیشب کنگز الیون پنجاب را با پنج وکت در ستادیوم فیروز شاه کوتله دردهلی شکست داد. دهلی کاپیتالز ۱۶۴ دوش را برای پیروزی تعقیب  نموده هدف مذکور را وقتی حاصل کرد که پنج وکت و دوبال باقی بود. در یک مسابقه دیگر، راجستان رایلز ممبئ اندینس را با پنج وکت در جی پور مغلوب نمود. راجستان هدف ۱۶۲ رن را وقتی بدست آورد که پنج بال باقی بود. در مسابقات امروز، سن رائزرس حیدر آباد با کول کاتا نائت رائیدرز در ساعت چهار بعد از ظهردر حیدر آباد و رایل چیلنجرز بنگلور با چنایی سپر کنگز در ساعت هشت شب در بنگلورو مقابله خواهد کرد.