در کرکت آی پی اِل دیشب در حیدر آباد دهلی کپیتلس سن رائزرس حیدر آباد را با ۳۹ رن شکست داده است

در کرکت آی پی اِل دیشب در حیدر آباد دهلی کپیتلس سن رائزرس حیدر آباد را با ۳۹ رن شکست داده است. تا بتواند به دومین درجه در جدول پوائنت‌ها پس از چنای سوپرکینگس دست یابد. قبلاً در روزچنای کلکتا نایت را برای کسب هفتمین پیروزی شان درهشت مسابقه و تقویت موقعیت شان درصدر جدول با پنج ویکت شکست داد. امروز قرار است درممبئ، ممبئ اندینس با رویل چیلنجرز بنگلور مقابله کند.