در کینیا، تعداد قربانیان طی یک حمله به یک هوتل تا ۲۱افزایش یافت

 در کینیا، تعداد قربانیان طی یک حمله بمبی و تفنگی به یک هوتل در نیروبی با ۲۱ تن افزایش یافته است. رئیس پولیس کینیا گفته است که ۶ جسد دیگر به محمل روی داد بازیافته شده اند و یک مامور پولیس بدلیل جراحات شدید مجروح شد. به گفته وی ۱۶ شهروند کینی ، یک بریتانیا، یک آمریکی و سه نفر افریقی نژاد تا هنوز شناخته شده اند. قبل از این ، مامورین گفتند که نیروهایش تهاجم مذکور را به هوتل مذکور به پایان رسانده اند. بعداز عملیات بیست ساعت طولانی صدها افراد را نجات دادند.