در یک حمله انتحاری موتر در سوریه جنوبی دست کم هشت تن بشمول قوای شوریان و دولت کشته شدند

در سوریه، نظارت حقوق بشر سوری گفت که دیروز در یک حمله بمب افگن انتحاری موتر در سوریه جنوبی دست کم هشت تن بشمول قوای شوریان و دولت کشته شدند.انفجار در زایزون صورت گرفت یک قریه در غرب کشور ولایت دارا که شورشیان در روزهای اخیر توافق نمودند که به دولت خواهد سپرد، توافق کرده بودند.هیچ ادعای فوری برای این حمله نشده است.