دهلی جدید جزئیات معافیت در مورد خرید نفت ایران را مورد بررسی قرار می دهد

دهلی جدید می گوید جزئیات معافیت اعطا شده به هند توسط ایالات متحده در مورد خرید نفت خام ایران بدون جذب تحریم های ایالات متحده را مورد بررسی قرار می دهد. ایالات متحده تحریم ها علیه ایران را پس از خروج از برنامه بزرگ مشترک، که معمولا به عنوان معاهده هسته ای ایران شناخته می شود، اعمال کرده است. در پاسخ به سوال رسانه ای، سخگویی وزارت امور خارجه هند روش کمار گفت، دهلی جدید قدردانی می کند که دولت آمریکا نیاز خود را به امنیت انرژی مورد توجه قرار داده و حساسیت های خود را در مورد این موضوع درک کرده است. با توجه به اعلامیه ایالات متحده شامل هند در فهرست کشورهای اعطاء معافیت قابل توجهی برای ادامه خرید نفت خام ایران بدون جذب تحریم های ایالات متحده، آقای کمار گفت، هند وارد کننده اصلی نفت خام از ایران است که برای نیازهای امنیتی انرژی خود هند ضروری است. آقای کمار گفت که هند همچنین از این واقعیت که ایالات متحده درک موقعیت خود را نشان داده است قدردانی می کند و گفته است که قصد شان آسیب رساندن به هند نیست. وی ابراز رضایت کرد که ایالات متحده نقش بندر چابهار را برای به دست آوردن منافع استراتژیک و بلند مدت در افغانستان و همچنین تقویت اتصال افغانستان با جهان خارج به رسمیت شناخته است.