دهلی کپیتلس با هفت ویکت کلکته نایت رایدرس را در ای پی ال شکست داد

در ای پی ای کرکت، دهلی کپیتلس تیم کلکته نایت رایدرس را با تفاوت ۷ویکت در ایدن گاردین شب گذشته در کلکته شکست داد. با رسیدن به ۱۷۹ دوش برای پیروزی، دهلی کپیتلس با ۳ ویکت و ۷توپ سفید به هدف رسید. امروز، ممبی اندینس با راجستان رویل در ساعت ۴ بعد از ظهر در ممبی بازی خواهد کرد. در همین حال، کینگس ایلفن پنجاب در ساعت ۸ شام در مهلی با رویل چلنجرس بنگلور بازی خواهد نمود