دوران حمله هوایی قوای امنیتی افغانی ۷ طالبان هلاک شدند

در افغانستان، طی یک حمله هوایی توسط قوای امنیتی افغانی در شمال ولایت ساری پل، حداقل ۷ شورشی طالبان کشته شده اند. یک سخنگوی برای دسته اردو در منطقه شمالی گفت که نیروها یک مرکز تربیوی جنگجوی در ولسوالی کوهستان را مورد هدف قرار داد.