دوره دوم بررسی اقتصادی می گوید دستیابی به هدف رشد ۷.۵ فیصد برای این سال مالی سخت است

 جلسه بررسی اقتصادی دو ساله برای سال ۲۰۱۶-۱۷ در روز جمعه در پارلمان ارائه شد. گفت که دستیابی به سطح بالایی از پیشرفت های پیش بینی شده از رشد ۶.۷۵-۷.۵ درصدی با توجه به اخراج ویزا مزرعه و چالش های موقت از اجرای جی اس تی  دشوار خواهد بود. با این حال، این نظرسنجی، خوشبینی تازه ای را در مورد اصلاحات ساختاری در اقتصاد هند بر روی عوامل مختلف مانند راه اندازی جی اس تی؛ تصمیم گیری در خصوص خصوصی سازی ایر اندیا؛ رفع ابهام بیشتر یارانه های انرژی و اقدامات برای مقابله با چالش توازن تی بی اس را مشاهده ارایه کرد. این سند همچنین اضافه می کند که اعتماد به نفس رو به رشدی که ثبات اقتصاد کلان را به دست آورده است، به دلیل تعدادی از اقدامات دولت و بانک مرکزی هند مشهود است و به دلیل تغییرات ساختاری در بازار نفت، کاهش خطر افزایش قیمت ها را کاهش داده است. با این حال، نظرسنجی هشدار می دهد که اضطراب حاکم است، زیرا مجموعه ای از تحرکات انقباضی بر اقتصاد تاثیر می گذارد، این موارد عبارتند از: درآمد مزرعه ای استرس، به دلیل کاهش قیمت مواد غذایی غیر غلات؛ از بین بردن وام های مزرعه و کاهش مالیاتی که آنها به دنبال خواهد داشت؛ و کاهش سودآوری در بخش های برق و مخابرات. در این نظرسنجی اشاره شده است که بازار نفت امروزه نسبت به چند سال قبل بسیار متفاوت است به گونه ای که تقاضای پایین قیمت نفت را کاهش دهد یا حداقل خطرات افزایش قیمت نفت را محدود کرده است. در این نظرسنجی، واگذاری های مزرعه مزرعه می تواند تقاضای کل را تا ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد و موجب شوک بزرگی برای اقتصاد شود.