دولت آمریکا پیمان فروختن هلیکوپترهای جنگی اِی.اِچ- ۶۴.ای آپاچی به هند بعوض مبلغ ۹۳۰ بلیون دالر را تصویب نمود

وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شب گذشته گفت که دولت آمریکا پیمان فروختن هلیکوپترهای جنگی اِی.اِچ- ۶۴.ای آپاچی به هند بعوض مبلغ ۹۳۰ بلیون دالر را تصویب نموده است.این قرارداد به کنگره ایالات متحده برای تصویب تقدیم شد و اگر قانونگذار آمریکایی هیچ اعتراض را اقامه نمی کند، از این پیمان تایید خواهد شد. بوئینگ و شرکت هندی شریک وی تاتا در یکی از دستگاه ها طیاره های آپاچی را می سازند ولی تصویب شب گذشته به فروخت مستقیم هلیکوپتر مذکور از طرف تولید کنندگا آمریکایی وابسته است. بعلاوه طیارات مذکور، این کنترات سانسورهای دید در شب،سیستم راهنمایی جی.پی.اِس و صد ها موشک های ضد سلاح نوع هیلفایر و موشک های هوا به هوا نوع استِنگر را نیز شامل دارد