دولت بوتان لایحه ای را برای تصدیق ابتکار بی بی آی اِل در پارلمان ارائه خواهد نمود

دولت  بوتان لایحه ای را برای تصدیق و تصویب ابتکار بنگلادش- بوتان- هند – نپال ( بی بی آی اِل ) بخاطر اتصال سرک و راه آهن در مجلس سنای پارلمان ارائه خواهد نمود. شاهد الحق، سکرتر خارجه بنگلادش ضمن گفتگو با رسانه روی فرصت بازدید صدراعظم بوتان دکتر لوتای شیرینگ از بنگلادش گفت که بی بی آی اِن ابتکار بزرگی برای بهتر سازی اتصال راه آهن و سرک در منطقه می باشد و ابراز امید واری کرد که این لایحه بزودی بوسیله پارلمان بوتان پذیرفته خواهد شد. توافقنامه وسایل نقلیه موتری کشورهای بی بی آی اِل در سال ۲۰۱۵ توسط ۴ کشور مذکور به امضا  رسیده بود. بنگلادش، هند و نپال این توافقنامه را اجرا در آورده ولی بوتان تاکنون از وی تصدیق ننموده است.