دومین بزرگترین شیوع  وباء موسوم به ایبولا در تاریخ در شهر عمده کانگو گسترش یافته است

دومین بزرگترین شیوع  وباء موسوم به ایبولا در تاریخ در شهر عمده کانگو گسترش یافته است. کارشناسان صحی نگران هستند که آیا انبار آزمایشی واکسین در برابر تقاضاها را ایفاع خواهد کرد. در ناحیه بوتیمبو  که داری بیش از یک بلیون ساکن ، حالا گزارش های قضیه تب مرگبار مذکور داده میشود. شیوع این بیماری در ماه آگست اعلام شده بود حالا تنها دومین شیوع وباء خرابکار افریقای غربی می باشد که به دلیل این ۱۱۳۰۰ نفر طی چند سال جان باخته اند. وزارت صحت کانگو اظهار داشت که ۴۷۱ قضیه ایبولا وجود دارند که از آن ۴۲۳ بشمول ۲۲۵ مرگ تعید شده اند